Til virksomheder

1:1 medarbejder coaching
Én til én coaching tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og dennes udfordringer. Der kan være tale om stresscoaching af en sygemeldt medarbejder eller præventiv coaching få at sikre at ens medarbejder fx kommer godt igennem organisatoriske ændringer e.l. Coaching kan også hjælpe med at øge motivation og arbejdsglæde, øget robusthed, forberedelse til et udfordrende møde eller begivenhed samt med trivsel i arbejdet generelt, således at medarbejderne udnytter deres fulde potentiale i jobbet.

1:1 medarbejder coaching & mentaltræning
I tillæg til coachingen tilbydes mentaltræning. Der laves en personlig lydfil ud fra coaching samtalen, så mentalttræningen tilpasses den enkelte medarbejders behov og mål. Mentalttræning er en effektiv metode til at sikre fastholdelse og en langtidsvarende styrkelse og udvikling.

Foredrag/workshop om stress
MindTreat tilbyder foredrag og workshops om stress, med det formål at øge den interne viden om stress og sikre en præventiv indsats og minimere risikoen for sygemeldinger blandt medarbejderne. Foredrag og workshop kan skræddersys den enkelte virksomheds behov.

Stressspotter & -politik for HR
MindTreat kan hjælpe med at sikre et sundt arbejdsmiljø og en præventiv stresspolitik. HR afdelingen klædes på med indsigt og viden om stress med det formål at kunne spotte stress i virksomheden, samt at forebygge. Der udarbejdes en konkret og effektiv handlingsplan for at sikre en sund tilbagevenden til virksomheden med mindst mulig belastning for medarbejderen, kollegaer og virksomheden.

Yoga og mentaltræning
MindTreat tilbyder yoga og mentaltræning på arbejdspladsen. Formålet med holdet er at øge arbejdsglæden og motivationen blandt medarbejderne, skabe større robusthed på arbejdspladsen samt øge koncentrationsevnen og målbevidsthed samt skabe ro og formindske stress i kroppen. Gennem blide yogaøvelser strækkes og afspændes de ømme kontormuskler så kroppen bliver klar og modtagelig for mentalafspænding og -træning. Medarbejderne får en lydfil med hjem så de kan fortsætte træningen på egen hånd og sikre fastholdelse af de nye positive vaner og tankemønstre. Mentaltræning har dokumenteret meget stor effekt såvel forebyggende som helbredende på bl.a. stress.

Priser:
1 session/ 1.000 kr. ekskl. moms
10 sessioners klippekort/ 9.000 kr. ekskl. moms
Yoga og mentaltræning 60 min. hold/ 875 kr. ekskl. moms
Foredrag & workshops samt konsulentydelse efter nærmere aftale