Coaching og stresscoaching

Coaching (og stresscoaching) er en professionel samtale mellem en certificeret coach og en person med et reelt ønske om forandring. Gennem kraftfulde åbne spørgsmål, anerkendte og effektive værktøjer samt øvelser fungerer coachen som katalysator for at definere og nå kundens mål. Under processen bliver handle- og valgmuligheder belyst og perspektiveret for at sikre den rette vej til målet – i overensstemmelse med egne værdier. Gennem spørgsmålene udforskes nuet, der tages ved læring af fortiden, og der afdækkes og håndteres uhensigtsmæssige overbevisninger og vaner, hele tiden med fokus på det fremadrettede mål.

Resultatorienteret og effektiv
Coaching har tidligere været bedst kendt fra sportens verden, her er det helt almindeligt at elite sportsudøvere har coaches til at guide og hjælpe med at opnå de bedste resultater. Coaching anvendes i dag af helt almindelige mennesker, der ønsker at udvikle sig personligt eller arbejdsmæssigt og i stigende grad af virksomheder med henblik på medarbejdertrivsel. Årsagen er at coaching er resultatorienteret og effektivt til at skabe radikale og vedvarende positive forandringer hos den enkelte.

Hos MindTreat forholder coachen sig altid neutral, ikke-dømmende og med respekt for kundens eget verdensbillede. Der er således ikke tale om rådgivning men om målrettet ‘vej-ledning’ med afsæt i den enkeltes personlighed, virkelighed og situation. Coachingen foregår derfor med respekt og uden påvirkning af coachens egne værdier og overbevisninger. MindTreat tager udgangspunkt i individet og coaching-redskaberne bliver brugt til at møde individet lige netop dér, hvor det er.

Stresscoaching
Stresscoaching er en evidensbaseret effektiv metode til at komme ud af en stresstilstand med langtidsholdbar virkning så den stressramte en gang for alle finder vejen tilbage til et sundere liv i balance. I stresscoaching anvendes specifikke værktøjer og øvelser og adskiller sig fra ‘almindelig’ coaching som ikke altid er hensigtsmæssigt for en stressramt.

Ikke to stresshistorier er ens. Stress kan ramme alle og det rammer os forskelligt, det er meget individuelt hvad, der udløser stress og hvilke symptomer belastningen giver.  Derfor er det helt essentielt at stresscoachingen tilpasses den enkelte, så coachingen tager udgangspunkt i den pågældendes situation, historie og symptomer og at der herfra findes en vej tilbage til hverdagen med mere overskud, nærvær og sund robusthed.

Stresscoaching og mentaltræning – et dokumenteret effektivt samspil
MindTreat arbejder ud fra evidensbaseret teori. Der anvendes anerkendte coachingmetoder og værktøjer, der sikrer en vej ud af stressen og tilbage til et liv med større glæde, overskud, energi og balance. Hos MindTreat tilbydes endvidere mentaltræning, som i kombinationen med den kognitiv samtale har vist sig at være et yderst effektivt redskab i forhold til stress.

Kombinationen af de to tilgange kaldes Mindcoaching eller neurocoaching. Ophavsmanden til metoden er Jørgen Svenstrup, som bl.a. har skrevet bøgerne ‘Du bliver hvad du tænker’, ‘Nøglen til din hjerne‘ og ‘Vejen til sund robusthed‘. Jørgen har uddannet og certifceret over tusind coaches i flere lande, og er en af Europas mest erfarne coachtrænere og den absolut førende på området. Jørgen har uddannet og certifceret over tusind coaches i flere lande, og er en af Europas mest erfarne coachtrænere og den absolut førende på området. Jørgen er desuden formand for brancheforeningen af danske mentaltrænere og har utallige podcasts, videoer og foredrag bag sig.

Stresscoaching forløb
Et stresscoaching forløb vil typisk strække sig over 3-5 sessioner i en periode på 3-6 måneder. På den måde sikres en langtidsholdbar effekt samt fastholdelse af nye og sundere vaner.

Læs mere om stresscoaching på bloggen her

I nedenstående video, kan du høre mere om Mindcoaching – den unikke og effektive kombination af coaching og mentaltræning.
Billedresultat for youtube

Stresscoaching