Til det offentlige

1:1 coaching og mentaltræning for langtidssygemeldte med stress
Én til én coaching af langtidssygemeldte med stress skal sikre at den stressramte kommer hurtigt og effektivt ud af sin sygemelding og bliver klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet med langtidsholdbar effekt.  Ud over den kognitive samtale, der skal klarlægge hvordan den stressramte kommer hurtigt på fode igen, benyttes mentalttræning. Dette har dokumenteret meget stor effekt såvel forebyggende som helbredende og er med til at sikre fastholdelse af nye og sundere tankemønstrer og ’coping’ strategier.

1:1 coaching – klar til arbejde
Det er helt essentielt at en sygemeldt får en sikker og god tilbagevenden til arbejdsmarkedet for at minimere risikoen for tilbagefald. Der tages udgangspunkt i den enkeltes behov, for at sikre at den sygemeldte bliver klar til arbejde. I den forbindelse arbejdes der målrettet med robustheds værktøjer samt ’coping’ strategier, som skal hjælpe den sygemeldte med en langtidsholdbar tilbagevendende.

Workshop: Kom styrket ud af din stress
Workshoppen henvender sig til sygemeldte med stress og opbygget af 8 moduler  à 1½ times varighed. Der anvendes elementer både fra coaching og mentaltræning samt teori og praktiske øvelser. Forløbet er skræddersyet så deltagerne gradvist slipper stressen, kommer i balance og bliver styrket mentalt. Deltagerne får lydfiler med hjem efter hvert modul så de kan fortsætte træningen på egen hånd og sikre en langtidsholdbar effekt. Mentaltræning har dokumenteret meget stor effekt såvel forebyggende som helbredende.

Rådgivning af sagsbehandler
Som sagsbehandler er man ofte den nærmeste kontaktperson for en stressramt. Det er derfor vigtigt at være klædt på til opgaven, så man sikre at den stressramte får den bedst mulige støtte og føler sig hjulpet og i kyndige hænder. MindTreat giver sagsbehandlerne et solidt indblik i hvad stress er og hvordan man som sagsbehandler hjælper sine klienter bedst muligt, ved at stille de rigtige og relevante spørgsmål.

Foredrag for pårørende
Det kan som tæt pårørende være utrolig svært at stå på sidelinjen og forstå hvad den stressramte gennemgår. Som pårørende kan man føle sig både frustreret, magtesløs og uforstående. Foredraget giver de pårørende indsigt i hvad stress er og hvordan man bedst støtter og hjælper den stressramte igennem forløbet – så alle parter kommer bedst muligt ud af forløbet. Foredraget henvender sig til biblioteker, foreninger m.m.

Priser:
1 session/ 1.000 kr. ekskl. moms
10 sessioners klippekort/ 9.000 kr. ekskl. moms
Rådgivning og konsulentydelse på timebasis/ 1.500 kr. ekskl. moms
Workshop: Kom styrket ud af din stress 8 pers hold/ 17.500 kr. ekskl. moms
Foredrag for pårørende/ 1.500 kr. ekskl. moms