Train your Brain

Du bliver styret af din underbevidsthed 95% af tiden! Måske den trænger til et servicetjek…?

Vores hjerne bliver programmeret igennem vores barndom. Her bliver vores underbevidsthed fyldte med overbevisninger fra vores omgivelser og det er den tidlige programmering, der kommer til at følge os resten af livet og styre os 95% af tiden!

Vi træner vores børn fra de er helt små, sætter små spor i deres hjerner og præger deres tankemønstrer og dermed adfærd. Vi gør det med den aller bedste intention, men hvad er det egentlig vi træner dem til? Når fx ordene ’pas på’ er nogle af de meste brugte overfor dem? Hvilket billede af verden er vi så med til at give dem? Og når vi ugen igennem skynder på dem og siger vi har travlt – hvilke mønstre og programmering er det så vi sætter i gang? Eller når vi gentagne gange kalder dem generte, klodsede, anstrengende, dårlige til matematik osv. – hvilke overbevisninger skaber vi så hos dem?

Vi er alle blevet programmeret med begrænsende overbevisninger. Måske har du fået at vide af din lære i anden klasse at du var langsom, mindre klog end de andre, klassens klovn, larmende eller måske har dine forældre tvivlet på dine evner. Det er alt sammen blevet til begrænsende overbevisninger, der følger os resten af livet, hvis vi ikke bliver bevidste om dem og tager os tid til at omprogrammere vores hjerne. Det forklarer også de her mega irriterende succesfulde, glade, overskudsagtige og selvsikre mennesker – dem som vi ser op til og beundrer. Den eneste forskel mellem dem og os, er deres programmering… som er fuldt tilgængelig for os alle!

Så hvordan kan vi træne hjernen og omprogrammere?

For at komme ud af uhensigtsmæssige og begrænsende overbevisninger, skal du først og fremmest blive bevidste om dem. Coaching er en særdeles egnet metode, til at blive mere bevidst om, hvad der begrænser en. Men det er ikke nok at ændre på det bevidste sind, da det har meget lidt indflydelse og magt med de sølle 5% det styrer os. Det kræver påvirkninger af det ubevidste! Hertil er mentaltræning et meget effektfuldt og nemt tilgængeligt redskab. Under mentaltræning føres man ind i en hviletilstand, hvor det indre kritiske filter er slået fra, så hjerne og underbevidsthed er modtagelig for nye styrkende input. På den måde kan vi omprogrammere hjernen og styrke os selv med støttende overbevisninger, tankemønstrer, vaner og adfærd.

Igennem mentaltræning kan vi således træne vores hjerne til lige præcis det vi allermest har brug for – større selvværd, større gennemslagskraft, mere overskud, mere ro, mere balance, mere arbejds- eller hverdagsglade, at blive en bedre beslutningstager, få bedre lederegenskaber eller hvad end, det måtte være.

Du kan læse mere om mentaltræning her.

Her finder du flere blogindlæg om stress, mentaltræning og mindcoaching:
Hvordan opstår stress og hvad sker der i kroppen?
Train your Brain
Treat your Mind
Om at stå på sidelinjen

Du er også velkommen til at melde dig ind i Facebook gruppen ‘Kom styrket ud af din stress’ og få råd, hjælp stille spørgsmål til mig omkring stress samt sparre med ligesindet.